IGSCSE COORDINATED SCIENCE NĂM 2

Cambridge IGCSE Coordinated Science phát triển hiểu biết về các kĩ năng khoa học học nghiên cứu học thuật và thường thức. Khóa học cũng xây dựng các yếu tố cần thiết cho nghiên cứu khoa học trong các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học

  Enquire now

  IGSCSE COORDINATED SCIENCE NĂM 1

  Cambridge IGCSE Coordinated Science phát triển hiểu biết về các kĩ năng khoa học học nghiên cứu học thuật và thường thức. Khóa học cũng xây dựng các yếu tố cần thiết cho nghiên cứu khoa học trong các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học:

  • Tính chính xác
  • Tính khách quan
  • Tính đa chiều
  • Tính nghi vấn
  • Tính cải tiến
  • Tính sáng tạo

  Khóa học tạo môi trường giao tiếp bằng ngôn ngữ khoa học. Ngoài ra, khóa học đảm bảo học sinh trui rèn các hiểu biết thiết yếu để trở thành các công dân tự tin trong thế giới khoa học và công nghệ hiện đại. Đồng thời giúp học sinh thấy được sự hữu ích và giới hạn hiện tại của khoa học hiện tại, từ đó ươm ầm niềm đam mê cho các môn khoa học.

  Trong Năm 2, học sinh tiếp tục tìm hiểu qua các chủ đề:

  • Physics: Electricity and Magnetism, Atomic Physics
  • Chemistry: Electrochemistry, Metals and Non-metals, Organic Chemistry.
  • Biology: Reproduction, Inheritance and Ecosystem and Biodiversity.

  Cuối khoa học, học sinh tập trung thời gian chủ yếu cho việc ôn tập và chuẩn bị cho các kì thi cuối khóa.