IGCSE TOÁN NĂM 2

Cambridge IGCSE Mathematics cung cấp nền tảng kiến thức toán học cho các bạn học sinh đang có nhu cầu nâng cao kĩ năng toán học và làm công cụ hỗ trợ cho các môn học khác.

  Enquire now

  IGCSE TOÁN NĂM 2

  Cambridge IGCSE Mathematics cung cấp nền tảng kiến thức toán học cho các bạn học sinh đang có nhu cầu nâng cao kĩ năng toán học và làm công cụ hỗ trợ cho các môn học khác.

  Định hướng của khóa học nhằm củng cố và rèn luyện cho học sinh:

  • Phát triển tư duy toán học, am hiểu về các định lý, khái niệm và phương pháp toán học.
  • Phân tích và giải quyết vấn đề, trình bày diễn giải, kiểm tra và giải thích kết quả bài toán.
  • Hiến kế mô hình toán học dựa trên các tình huống cụ thể, lựa chọn được các phương pháp đánh giá phù hợp với từng bài toán.
  • Áp dụng các kiến thức toán học trong đời sống thường ngày.
  • Phát triển khả năng ứng dụng toán học trong các môn học khác, đặc biệt trong khoa học và kĩ thuật.

  Trong Năm 2, học sinh sẽ được tìm hiểu và luyện tập các chủ đề liên quan đến Shape and Space, Probability and Statistics. Cuối khóa học, học sinh tập trung thời gian chủ yếu cho việc ôn tập và chuẩn bị cho các kì thi cuối khóa.

  Trong Năm 1, học sinh sẽ được tìm hiểu và luyện tập các chủ đề liên quan đến Number, Algebra và Shape.