IGCSE ESL NĂM 1

Cambridge IGCSE English as a Second Language (ESL) là nền tảng cho học sinh cơ hội phát triển kĩ năng giao tiếp trong cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết.

  Enquire now

  IGSCSE ESL Năm 1

  Cambridge IGCSE English as a Second Language (ESL) là nền tảng cho học sinh cơ hội phát triển kĩ năng giao tiếp trong cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết.

  Cambridge IGCSE ESL đào tạo học sinh là người dùng tiếng Anh độc lập trong việc giao tiếp hiểu quả đối với mọi ngữ cảnh thực tế. Khóa học cũng phát triển:

  • Khả năng giao tiếp tốt trong tiếng Anh.
  • Cải thiện khả năng hiểu tiếng Anh trong nhiều tình huống hàng ngày và trong nhiều phong cách xã hội.
  • Khả năng am hiểu bản chất ngôn ngữ và kĩ năng học ngôn ngữ.

  Trong Năm 1 và Năm 2, học sinh sẽ được tiếp xúc với nhiều yếu tố kích thích để hình thành kỹ năng đọc và viết. Các em sẽ học cách chọn lọc các chi tiết có liên quan, hiểu sự khác biệt giữa những gì được nêu trực tiếp và ngụ ý, đồng thời thực hành viết cho các mục đích và đối tượng khác nhau. Người học sẽ nghe một loạt các tài liệu nói, bao gồm các bài nói và hội thoại, để phát triển kỹ năng nghe. Người học sẽ tham gia vào các cuộc trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau và phát triển kỹ năng của họ trong việc phản ứng với các tình huống và đối tượng khác nhau với mức độ chính xác và rõ ràng.