IGCSE TOÁN NĂM 1

Cambridge IGCSE Mathematics cung cấp nền tảng kiến thức toán học cho các bạn học sinh đang có nhu cầu nâng cao kĩ năng toán học và làm công cụ hỗ trợ cho các môn học khác.

  Enquire now

  IGCSE TOÁN NĂM 1

  Cambridge IGCSE Mathematics cung cấp nền tảng kiến thức toán học cho các bạn học sinh đang có nhu cầu nâng cao kĩ năng toán học và làm công cụ hỗ trợ cho các môn học khác.

  Định hướng của khóa học củng cố và rèn luyện cho học sinh:

  • Phát triển tư duy toán học, am hiểu về các định lý, khái niệm và phương pháp toán học.
  • Phân tích và giải quyết vấn đề, trình bày diễn giải, kiểm tra và giải thích kết quả bài toán.
  • Hiến kế mô hình và phương pháp toán học dựa trên các tình huống cụ thể, lựa chọn được các phương pháp đánh giá phù hợp để giải quyết bài toán.
  • Áp dụng các kiến thức toán học trong đời sống thường ngày.
  • Phát triển khả năng ứng dụng toán học trong các môn học khác, đặc biệt trong khoa học và kĩ thuật.

  Trong Năm 1, học sinh sẽ được tìm hiểu và luyện tập các chủ đề liên quan đến Number, Algebra và Shape.

  Duration 1 YEAR
  ELIGIBILITY: Graduation/DBA/
  Diploma/Equivalent
  COURSE FEE: $2500
  Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  Lecture 1.1 Preview
  Lorem Ipsum is simply dummy
  FEES AMOUNT
  One Time Payment
  $2500
  Short term Installment Plan
  $2700
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the
  • Lorem Ipsum is simply dummy
  Short term Installment Plan
  $3000
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the
  • Lorem Ipsum is simply dummy
  • Lorem Ipsum is simply dummy

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. has been the industry's standard

   • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. has been the industry's standard
   • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. has been the industry's standard
   • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. has been the industry's standard
  • Lorem Ipsum is simply dummy

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. has been the industry's standard

  • Lorem Ipsum is simply dummy

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. has been the industry's standard

  • Lorem Ipsum is simply dummy

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. has been the industry's standard

  • Lorem Ipsum is simply dummy

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. has been the industry's standard

  • Lorem Ipsum is simply dummy

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. has been the industry's standard

   • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. has been the industry's standard
   • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. has been the industry's standard
   • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. has been the industry's standard
  • Bruno Acselrad

   Math Teacher

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since.

  • Bruno Acselrad

   Senior Lecturor

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since.

  • Bruno Acselrad

   Development

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since.

  • Bruno Acselrad

   professor

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since.